Skip to main content

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť msg life Slovakia s.r.o. je dcérskou spoločnosťou nemeckej skupiny msg life Gruppe, ktorá patrí k vedúcim softvérovým a poradenským spoločnostiam zaoberajúcich sa vývojom IT riešení v oblasti medzinárodných finančných a poistných služieb. K zákazníkom podnikateľskej skupiny msg life Gruppe patria predovšetkým poisťovacie spoločnosti zamerané na poskytovanie životného a majetkového poistenia, ako aj inštitúcie ponúkajúce produkty podnikového dôchodkového zabezpečenia a banky. Interdisciplinárne a medzinárodne činná skupina ponúka inteligentné IT a odborné riešenia, ako aj technicky fundované strategické poradenstvo. V súčasnosti sa orientuje predovšetkým na aktuálnu tému digitalizácie.

Už od svojho vzniku v roku 2000, ešte ako PIT Slovakia s.r.o., úzko spolupracovala s nemeckou spoločnosťou COR AG Insurance Technologies. Od roku 2014 spoločnosť vystupuje pod názvom msg life Slovakia s.r.o, ako súčasť skupiny msg life Gruppe.

V priebehu vzájomnej spolupráce sa slovenská pobočka stala samostatnou jednotkou, schopnou plnohodnotne riešiť požiadavky zákazníkov a prispievať tak k pozitívnemu hospodárskemu výsledku celej skupiny. Názov msg life je zárukou prvotriednych riešení, trvalých obchodných vzťahov a dlhodobého úspechu.

S viac ako 170 zamestnancami v Bratislave, Košiciach a Žiline sa spoločnosť msg life Slovakia stala významným zamestnávateľom ponúkajúcim zázemie medzinárodnej spoločnosti so zachovaním rodinnej atmosféry. Pracovným prostredím a podmienkami kladie dôraz nielen na vytvorenie výborného pracovného zázemia, ale svojím benefitným programom vytvára tiež priestor na zohľadnenie individuálnych potrieb všetkých zamestnancov. Spoločenská zodpovednosť je súčasťou všetkých rozhodnutí a správania sa spoločnosti vo svojom prostredí.

Vízia, misia, ciele

msg life Slovakia je jedným z popredných IT špecialistov pre poisťovacie spoločnosti s dlhoročnou skúsenosťou a mimoriadnou odbornosťou v poistnej matematike. Kombinácia odborných znalostí našich poistných matematikov, IT špecialistov a softvérových testerov, ako aj našej osvedčenej odbornosti v oblasti procesov, zaručujú našim klientom rozhodujúce konkurenčné výhody. Ako ohľaduplný partner pomáhame poisťovniam prispôsobiť sa meniacemu správaniu zákazníkov, vyvíjať nové produkty a rýchlo a hospodárne ich uvádzať na trh. 

Vízia

V našom rýchlo sa meniacom svete si spoločnosť msg life stanovila za cieľ vyvinúť špičkové svetové riešenia pre zabezpečenie budúcnosti poisťovacieho odvetvia v digitálnom veku.

Misia

Využívame 35 rokov skúseností v oblasti poisťovníctva a spoliehame sa na využívanie najmodernejších technológií, aby sme podporili našich klientov pri transformácii ich poistných procesov na najvýkonnejšie hnacie sily stimulujúce ich rast. Či už ste poisťovateľ hľadajúci spôsob, ako modernizovať svoje existujúce technológie, alebo chcete svoju spoločnosť vybaviť vysoko efektívnym integrovaným systémom, msg life je tu, aby ste sa uistili, že vaše riešenie vyhovuje dnešným podmienkam, ale aj budúcim výzvam.

Prioritné ciele 

Podporovaním hodnôt a filozofie materskej organizácie prispievať k napĺňaniu jej zámerov, princípov, poslania a tým posilňovať jej pozíciu a úspech na trhu.

Svojou odbornou a ľudskou kvalitou, rýchlosťou, flexibilitou posilňovať svoju pozíciu v rámci materskej organizácie.

Ďalej sa snažíme

Zvyšovať produktivitu, včasne a kvalitne ukončovať a odovzdávať projekty;

Zvyšovať technickú odbornosť v oblasti systémovej architektúry, ako aj odborného rastu v oblasti programovania, poisťovníctva a testovania;

Znižovať chybovosť a náklady na vývoj a údržbu správnou analýzou, sústavným vylepšovaním kódu, zjednocovaním funkčnosti, definovaním vzorov a štandartných postupov;

Etablovať sa a ďalej rozvíjať vo všetkých oblastiach činnosti materskej organizácie a aktívne prispievať k jej rozvoju;

Motivovať a stimulovať rozvoj ľudského potenciálu podniku a využívať príležitosti na rozvoj zamestnancov (napr. jazykové znalosti);

Budovať pozitívnu pracovnú atmosféru a mimopracovné aktivity s cieľom utužovania dobrých vzťahov na pracovisku.

msg life Slovakia s.r.o. v číslach

19rokov stability
170zamestnancov
3pobočky na Slovensku
14projektov

História spoločnosti

2000

PIT Slovakia s.r.o.založenie spoločnosti

2002

začlenenie do skupiny COR AG

2003

COR Slovakia s.r.o.  zmena názvu

2008

nová pobočka v Košiciach

2010

COR&FJA Slovakia s.r.o. zmena názvu po fúzii COR AG a FJA

2014

msg life Slovakia s.r.o. premenovanie podľa materskej spoločnosti msg life ag

2019

nová pobočka v Žiline

Udržateľnosť

Myslieť a jednať v súlade so zásadami trvalej udržateľnosti je predpokladom pre budúcnosť nás všetkých. Máme zodpovednosť za svet, v ktorom žijeme dnes a budeme žiť aj v budúcnosti a tiež za ľudí, s ktorými spoločne pracujeme.

Spoločnosť msg life Slovakia sa snaží napriek tomu, že nevykonáva výrobnú činnosť, zmenšovať svoj negatívny dopad na životné postredie a zväčšovať svoj pozitívny vplyv na spoločnosť. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť za životné prostredie a usilujeme sa o čo najzodpovednejšie užívanie zdrojov ako sú voda a energie a o znižovanie množstva vyprodukovaných odpadov akéhokoľvek druhu. Využívame pritom všetky dostupné možnosti na opätovné zhodnocovanie, úspory, recykláciu a používanie alternatívnych materiálov.

Podľa princípov spoločenskej zodpovednosti je našou snahou zvyšovať životnú úroveň svojich zamestnancov, zaujíma nás ich budúcnosť a vytvárame podmienky na rovnaké práva a povinnosti pre všetkých. Podporujeme dodržiavanie základných ľudských práv prepracovaným systémom ochrany osobných údajov.

Rešpektujeme všetky platné právne predpisy a podmienky. V našej spoločnosti dbáme na kultúru dôvery zameranú na jednanie vychádzajúce z princípov vlastnej zodpovednosti.

Našou snahou je postupne znižovať náš negatívny vplyv na životné prostredie. Pri zásobovaní spoločnosti uprednostňujeme recyklované produkty, ekologicky vyrobené prostriedky a zvyšujeme povedomie o výhode používania produktov s možnosťou opätovného použitia. Vytvorili sme podmienky na triedenie odpadu, pričom sme nezabudli ani na najväčšiu zložku biologického odpadu a zaobstarali sme kompostéry. Samozrejmosťou je tiež zabezpečenie ekologickej recyklácie elektroodpadu.

Podporujeme tiež zamestnancov, ktorí sa rozhodli pre alternatívny spôsob dochádzania na pracovisko bicyklami, na korčuliach ... a vytvorili sme im zázemie na osobnú hygienu a na bezpečnú úschovu.

Naším cieľom je predovšetkým podporiť obmedzovanie znečisťovania životného prostredia, efektívne využívať zdroje s ohľadom na budúcnosť a v rámci svojho podnikania myslieť aj na svoje okolie a starostlivosť o ľudí.